Vinci PARK v České Republice

Parkovací zóny, parkoviště a garáže


PARKOVÁNÍ JE SLUŽBA

 

VINCI Park projektuje, financuje, staví a provozuje parkovací systémy a parkovací objekty, a to jak pro veřejnou správu tak pro soukromé investory.

Městům nabízí partnerství čerpající z více než 50-tileté zkušenosti v oboru. VINCI Park pomáhá hledat pro města systémové řešení dopravy v klidu řešící parkování na komunikacích ve spolupráci s budováním parkovacích objektů. Pro tyto systémy navrhuje koncepci, financování, optimalizaci provozu, vždy s ohledem na potřeby města a jeho obyvatel.

Soukromým partnerům nabízí VINCI Park optimalizaci koncepce parkování, spolufinancování parkovacích objektů, výběr obslužných parkovacích systémů a vysoce odborné zajištění provozu parkovacích stání.

Ve vztahu k parkujícím se VINCI Park řídí zásadou, že parkování je služba zákazníkovi, parkování není jen odkládáním vozidla. VINCI Park nabízí parkovací systémy, které jsou moderní, uživatelsky jednoduché a vstřícné.

 

 

 

Home

Zpět

 
Kancelář společnosti:    Washingtonova 1599/17 | 110 00 Praha 1 | tel. +420 / 221 666 646 | fax +420 / 221 666 640
zajímavé odkazy