Praha – parkoviště Nádraží Smíchov

Umístění:

Za Ženskými domovy , Praha 5

Počet stání:

201
20 stání pro autobusy

Provozní doba:

non-stop

Cena:

Osobní vozidla: 30 Kč / hodina (vč. DPH)
Měsíční předplatné: 1800 Kč + DPH
Parkování autobusů: 60 Kč / hodina (vč. DPH)

Kontakt:

Tel. vedoucí provozu: +420 602 227 355
E-mail: cz0118@parkindigo.com

Parkoviště se nachází cca 150 m od vlakového nádraží Praha - Smíchov.