zóna Praha 7

Umístění:

místní komunikace Městské části Praha 7

Počet stání:

modrá zóna (parkování s parkovací kartou): 7 486
oranžová zóna (návštěvníci, max. 2 hod): 453
zelená zóna (návštěvníci, max. 6 hod): 916
smíšená zóna (pro vozidla s parkovací kartou i pro návštěvníky): 757

Počet parkovacích automatů:

95

Cena:

dle ceníku schváleného magistrátem hl.m. Prahy

Kontakt:

Tel. vedoucího provozu: +420 602 166 553
Tel.: +420 221 666 646

Provozní doba:

uvedena na dopravních značkách

Indigo Infra má své společnosti ve 17-ti zemích, kde provozuje přes 2 000 000 parkovacích stání v parkovacích objektech a na veřejných komunikacích.

Prodej parkovacích karet:

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 141 111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Více na stránkách Městské části Praha 7

Správa zóny placeného stání Praha 7:

Indigo Infra CZ a.s.

Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 666 646
E-mail: info.cz@parkindigo.com

Vedoucí provozu tel: +420 606 623 761

Zóny placeného stání pro PRAHU 7 v PDF
Seznam parkovacích automatů ZPS Praha 7