zóna Praha 2

Umístění:

místní komunikace Městské části Praha 2

Počet stání:

modrá zóna (parkování s parkovací kartou): 10 049
oranžová zóna (návštěvníci, max. 2 hod): 1 173
zelená zóna (návštěvníci, max. 6 hod): 850
smíšená zóna (pro vozidla s parkovací kartou i pro návštěvníky): 360

Počet parkovacích automatů:

115

Cena:

dle ceníku schváleného magistrátem hl.m. Prahy

Kontakt:

Tel. vedoucího provozu: +420 602 166 553
Tel.: +420 221 666 646

Provozní doba:

uvedena na dopravních značkách

Indigo Infra má své společnosti ve 17-ti zemích, kde provozuje přes 2 000 000 parkovacích stání v parkovacích objektech a na veřejných komunikacích.

Prodej parkovacích karet:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Tel.: +420 236 044 111
E-mail: posta@praha2.cz

Více na stránkách Městské části Praha2

Správa zóny placeného stání Praha 2:

Indigo Infra CZ a.s.

Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 666 646
E-mail: info.cz@parkindigo.com

Vedoucí provozu tel: +420 606 623 761

Plán zóny placeného stání Praha 2
Zóny placeného stání pro PRAHU 2
Odkaz na interaktivní mapu ZPS Praha 2