zóna Praha 1

Umístění:

místní komunikace Městské části Praha 1

Počet stání:

modrá zóna (parkování s parkovací kartou): 6 672
oranžová zóna (návštěvníci, max. 2 hod): 832
zelená zóna (návštěvníci, max. 6 hod): 1 108
smíšená zóna (pro vozidla s parkovací kartou i pro návštěvníky): 15

Počet parkovacích automatů:

130

Cena:

dle ceníku schváleného magistrátem hl.m. Prahy

Kontakt:

Tel. vedoucího provozu: +420 602 166 553
Tel.: +420 221 666 646

Provozní doba:

uvedena na dopravních značkách

Indigo Infra má své společnosti ve 17-ti zemích, kde provozuje přes 2 000 000 parkovacích stání v parkovacích objektech a na veřejných komunikacích.

Prodej parkovacích karet:

Úřad městské části Praha 1

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Tel.: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz

Více na stránkách Městské části Praha 1

Správa zóny placeného stání Praha 1:

Indigo Infra CZ a.s.

Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 666 646

E-mail: info.cz@parkindigo.com
Vedoucí provozu tel: +420 606 623 761