Indigo Infra v České republice

Indigo Infra projektuje, financuje, staví a provozuje parkovací systémy a parkovací objekty, a to jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory.

Městům nabízí partnerství čerpající z více než 50-ti leté zkušenosti v oboru. Indigo Infra pomáhá hledat pro města systémové řešení dopravy v klidu řešící parkování na komunikacích ve spolupráci s budováním parkovacích objektů. Pro tyto systémy navrhuje koncepci, financování, optimalizaci provozu, vždy s ohledem na potřeby města a jeho obyvatel.

Soukromým partnerům nabízí Indigo Infra optimalizaci koncepce parkování, spolufinancování parkovacích objektů, výběr obslužných parkovacích systémů a vysoce odborné zajištění provozu parkovacích stání.

Ve vztahu k parkujícím se Indigo Infra řídí zásadou, že parkování je služba zákazníkovi, parkování není jen odkládáním vozidla. Indigo Infra nabízí parkovací systémy, které jsou moderní, uživatelsky jednoduché a vstřícné.

Společnost působí v 17-ti zemích a ve více než 500 městech. Celosvětově zaměstnává více než 16 000 zaměstnanců. Celkový obrat v roce 2015 byl 795 milionů Euro.