Indigo Infra v České republice

Indigo Infra projektuje, financuje, staví a provozuje parkovací systémy a parkovací objekty, a to jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory.

Městům nabízí partnerství čerpající z více než 50-ti leté zkušenosti v oboru. Indigo Infra pomáhá hledat pro města systémové řešení dopravy v klidu řešící parkování na komunikacích ve spolupráci s budováním parkovacích objektů. Pro tyto systémy navrhuje koncepci, financování, optimalizaci provozu, vždy s ohledem na potřeby města a jeho obyvatel.