Vinci PARK v České Republice


 

VINCI Park CZ a.s. se mění na Indigo Infra CZ a.s.
(nové stránky společnosti se připravují)

VINCI PARK V ČESKÉ REPUBLICE

VINCI Park je jednou z nejvýznamnějších světových a největší evropskou firmou v oboru parkovacích služeb, kde působí více než 40 let.

V České republice působí skupina VINCI Park od roku 1995.

VINCI Park má své společnosti ve 13-ti zemích, kde provozuje přes 1 514 000 parkovacích stání v parkovacích objektech a na veřejných komunikacích.

Konsolidovaný obrat společnosti VINCI Park za rok 2012 byl 615 milionů Euro. Celosvětově zaměstnává 12 000 pracovníků.

Partnery společnosti VINCI Park jsou městské správy i soukromí investoři. VINCI Park svým partnerům nabízí vhodná řešení respektující jak poptávku po parkování tak požadavek zachování kvalitního životního prostředí. VINCI Park navrhuje, financuje, staví a provozuje parkovací systémy a parkovací objekty.

VINCI Park klade důraz na službu zákazníkovi - parkování není jen odkládáním vozidla, ale příjemným zážitkem.

Aktivity v České republice reprezentují společnosti:

VINCI Park CZ a.s.

Společnost VINCI Park CZ a.s. je pokračovatelem společnosti PARKING PRAHA a.s. , která byla založena v roce 2000. Společnost zajišťuje činnosti spojené s přípravou, koncepcí, realizací a provozem parkovišť a stání na veřejných komunikacích.

  •   4  203 stání na parkovištích a v garážích v Praze
  • 30 417 stání na komunikacích Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 7

EVROPARK PRAHA a.s.

Společnost byla založena v roce 1995, zajišťuje činnosti spojené s přípravou, financováním a realizací parkovacích objektů.

Partneři společnosti VINCI Park v České republice

http://www.btu.cz/
   


 

Home

Zpět

 
Kancelář společnosti:   Washingtonova 1599/17 | 110 00 Praha 1 | tel. +420 / 221 666 646 | fax +420 / 221 666 640
zajímavé odkazy